Přehled majitelů

*

Přehled majitelů podle J. K. Březiny (1899):

 1. Půta z Drslaviců;
 2. královské zboží;
 3. Jindřich z Lipého;
 4. královské zboží;
 5. Jan z Lichtenburka;
 6. Boček z Kunštátu a Poděbrad;
 7. Viktorin z Kunštátu a Poděbrad;
 8. Jiří z Poděbrad, král;
 9. Boček z Poděbrad;
 10. Jindřich st. kníže Minstersberský;
 11. Vilém z Pernštejna;
 12. Vojtěch z Pernštejna;
 13. Jan Bohatý z Pernštejna;
 14. Jaroslav z Pernštejna;
 15. Arnošt falckrabí Rýnský;
 16. Václav Okrouhlický st. z Kněnic a na Borovnici;
 17. Mikuláš z Bubna a z Litic;
 18. Vratislav z Bubna a z Litic;
 19. Jan st. z Bubna a z Litic;
 20. Jindřich Jan hrabě z Bubna a z Litic;
 21. František Adam hrabě z Bubna a z Litic;
 22. Antonín Ignác hrabě z Bubna a z Litic;
 23. Václav hrabě z Bubna a z Litic;
 24. Antonín Vít hrabě z Bubna a z Litic;
 25. František Adam hrabě z Bubna a z Litic;
 26. Veriand Windischgrätz hrabě;
 27. John Parish, svobodný pán;
 28. Jiří Parish;
 29. Oscar baron Parish;

[Březina, J. K.: Litice nad Orlicí, monografická stať; Žamberk 1899]

? - ?  Půta z Potštejna

Půta nebo jeho syn Procek je považován za možného zakladatele hradu. Příslušníci rodu Půticů, původem z Plzeňska, získali zdejší hvozdy koupí od českého krále Přemysla Otakara II.

"Jediným prokazatelným faktem z počátečních dějin hradu Litic je to, že jeho jméno je přenesením jména západočeského půtického hradu Litic u Plzně. Z toho je možno odvodit závěr, že vznikl rovněž v souvislosti s půtickou kolonizací kraje na Divoké Orlici. K jeho zakladateli je možno uvést nijak však prokazatelně prameny nedoložené hypotézy. Buď s Půtou z Křimic – Potštejna přišel i některý příslušník litické větve rodu a začal zde budovat své nové panství, nebo Půta vzhledem k existenci dvou synů prováděl kolonizaci s cílem vytvořit zde pro ně dvě panství. Pokud bychom uvažovali o příchodu někoho z litické větve Půticů na Divokou Orlici, ryze hypoteticky bychom mohli uvažovat o Oldřichovi z Litic, Půtovu synovci, který několikrát, svědčil s Půtou na listinách. Lze tedy předpokládat, že mezi nimi byl přátelský vztah, takže možnost společného odchodu na Divokou Orlici by zde byla, pramenné doklady o tom však žádné nemáme. Provádění kolonizace s cílem vytvořit dvě panství s dvěma hrady a dvěma městskými centry ztratilo smysl buď po odchodu Půty (pravděpodobně mladšího, syna Půty z Křimic – Potštejna) do západních Čech, kdy majetek na Divoké Orlici zůstal jeho bratru Prockovi, nebo v případě kolonizace Liticka někým z litické větve Půticů, po skončení jeho kolonizační činnosti na Divoké Orlici. Ovšem jde jen o úvahu, žádný doklad o pobytu příslušníků této větvě Půticů na Divoké Orlici není."

"Nejsou ani doklady k tomu, že by Procek, který na Potštejně na Divoké Orlici zůstal, převzal i Litice, ať již od bratra, či od někoho jiného."

[F. Musil: Otázky kolem počátku hradu Potštejna, Hradec Králové 2008]

 ? - 1333?  Jindřich II. mladší z Lipé, zv. Železný

*? (1312) + po roce1337

Vlastnil hrad, 1316 první písemná zmínka.

"Za první prokazatelnou zprávu vztahující se k Liticím na Divoké Orlici lze považovat údaj z roku 1316, z doby konfliktu krále Jana Lucemburského s Jindřichem I. z Lipé, kdy hrad Litice byl v rukou Jindřicha II. z Lipé (zvaný Železný), nebo někoho jiného z tohoto rodu. Příslušníci rodu tehdy jako rukojemníci ručili právě hradem Litice, že Jindřich I. z Lipé splní podmínky, za nichž byl propuštěn z královského vězení. Tyto podmínky však blíže neznáme, stejně jako neznáme, jakým způsobem se hrad do rukou pánů z Lipé dostal."

[F. Musil: Otázky kolem počátku hradu Potštejna, Hradec Králové 2000]

 

Jindřich II. mladší z Lipé *? +1337

1333 - ?  Královský majetek

Roku 1333 vykoupil Litice markrabě Karel a majitelem se stal Jan Lucemburský.

Jan Lucemburský *1296 +1346